ตัวอย่างพวงหรีดลูกค้า

ตัวอย่างพวงหรีดลูกค้าที่ทางร้านอิ่มบุญอิ่มใจได้ดำเนินการจัดส่งเป็นที่เรียบร้อย ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้เราส่งมอบความ ไว้อาลัยแด่ผู้วายชนม์