วิธีการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านอิ่มบุญอิ่มใจนั้นมีทั้งหมด 2 วิธีหลักๆ ด้วยกันแสดงดังรายละเอียดด้านล้างนี้

วิธีที่ 1 สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์อิ่มบุญอิ่มใจ ตลอด 24 ชม.

การสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน สามารถสั่งซื้อได้ ตลอด 24 ชม.

ขั้นตอนที่ 1
หยิบสินค้าใส่ตะกร้า เลือกชมตัวสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์อิ่มบุญอิ่มใจและกดเลือกสินค้าลงตะกร้าดังภาพ

ขั้นตอนที่ 2
กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อ เมื่อท่านเข้าสู่หน้า Check Out กรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ดังภาพ จากนั้นกดยืนยันการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้ทั้งหมด 2 ช่องทาง (ชำระเงินตามช่องทางที่เลือกในขั้นตอนที่ 2)

ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ( ผ่านการโอน ) ชื่อ "บริษัท อิ่มบุญ อิ่มใจ จำกัด" ได้ 3 ธนาคารต่อไปนี้

ธนาคารไทยพานิชย์

บัญชีเลขที่: 008-2-42126-4

สาขา: ถนนกิ่งเพชร

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีเลขที่: 023-252590-8

สาขา: กิ่งเพชร

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเลขที่: 101-4-42739-5

สาขา: สำนักงานใหญ่

(หมายเหตุ: ชำระเงินภายใน 30 นาทีเมื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อ)

ช่องทางที่ 2 ชำระเงินผ่านบัตร Credit หรือ Debit
* หมายเลข 1:กรอกข้อมูลบัตร Credit หรือ Debit ให้ครบถ้วน
* หมายเลข 2:กดปุ่ม Submit เพื่อชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4
แจ้งการชำระเงิน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถแจ้งการชำระเงินผ่าน 2 ช่องทางหลักดังนี้

ช่องทางที่ 1 แจ้งการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์โดย คลิก

ช่องทางที่ 2 แจ้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์ / LINE / Facebook รายละเอียดดังนี้ ติดต่อในเวลา (8.00 น. - 20.00 น. ทุกวัน)

0925201000

อิ่มบุญอิ่มใจ

imboonimjai

วิธีที่ 2 สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์ / LINE / Facebook

การสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์ / LINE / Facebook มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน สามารถติดต่อได้ในเวลา (8.00 น.-20.00 น. ทุกวัน)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกชมตัวสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์อิ่มบุญอิ่มใจและทำการจดรหัสสินค้าดังกล่าวเพื่อใช้ในการสั่งซื้อต่อไป
ขั้นตอนที่ 2
นำรหัสสินค้าเข้ามาสั่งซื้อผ่านช่องทางต่อไปนี้

0925201000

อิ่มบุญอิ่มใจ

imboonimjai

ขั้นตอนที่ 3
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ( ผ่านการโอน ) ชื่อ "บริษัท อิ่มบุญ อิ่มใจ จำกัด" ได้ 3 ธนาคารต่อไปนี้

ธนาคารไทยพานิชย์

บัญชีเลขที่: 008-2-42126-4

สาขา: ถนนกิ่งเพชร

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีเลขที่: 023-252590-8

สาขา: กิ่งเพชร

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเลขที่: 101-4-42739-5

สาขา: สำนักงานใหญ่

ขั้นตอนที่ 4
แจ้งการชำระเงิน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถแจ้งการชำระเงินผ่าน 2 ช่องทางหลักดังนี้

ช่องทางที่ 1 แจ้งการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์โดย คลิก

ช่องทางที่ 2 แจ้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์ / LINE / Facebook รายละเอียดดังขั้นตอนที่ 2 (8.00 น. - 20.00 น. ทุกวัน)