แจ้งการชำระเงิน

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้ามากรอกรายละเอียดการชำระเงินผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่นี้ ทางร้านขอความกรุณาให้ทำการแจ้งการชำระเงินก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อประกอบการจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมการจัดส่ง

ช่องทางแจ้งการชำระเงินอื่นๆ

0925201000

imboonimjai

อิ่มบุญอิ่มใจ

อิ่มบุญอิ่มใจ

กรุณากรอกข้อมูลการชำระเงิน